Căn hộ chung cư

Đánh giá:

Diện tích: 30 m2

Địa chỉ: Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy

Đăng: 19/04/2018

Đánh giá:

Diện tích: 28 m2

Địa chỉ: Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy

Đăng: 19/04/2018

Đánh giá:

Diện tích: 72 m2

Địa chỉ: Ngõ 409 - Kim Mã - Ba Đình

Đăng: 19/04/2018

Đánh giá:

Diện tích: 25 m2

Địa chỉ: Ngõ 155 - Cầu Giấy - Cầu Giấy

Đăng: 19/04/2018

Đánh giá:

Diện tích: 20 m2

Địa chỉ: Số 3, ngõ 4, ngách 4/9 - Dương Khuê - Cầu Giấy

Đăng: 19/04/2018

Đánh giá:

Diện tích: 16 m2

Địa chỉ: Số 3, ngõ 4, ngách 4/9 - Dương Khuê - Cầu Giấy

Đăng: 19/04/2018

Đánh giá:

Diện tích: 40 m2

Địa chỉ: Ngõ 329 - Cầu Giấy - Cầu Giấy

Đăng: 19/04/2018

Đánh giá:

Diện tích: 35 m2

Địa chỉ: Ngõ 329 - Cầu Giấy - Cầu Giấy

Đăng: 19/04/2018

Đánh giá:

Diện tích: 55 m2

Địa chỉ: Số 68 - Kim Mã Thượng - Ba Đình

Đăng: 19/04/2018

Tìm kiếm

Tin xem nhiều

Tin tức hot